Regular Training

Kings Park Hong Kong Rugby Union King's Park Sports Ground, 11 Wylie Path, Yau Ma Tei, Hong Kong

Regular Sunday Training *請留意練習地點

恆常訓練

Kings Park Hong Kong Rugby Union King's Park Sports Ground, 11 Wylie Path, Yau Ma Tei, Hong Kong

恆常訓練 *請留意練習地點

恆常訓練

Kings Park Hong Kong Rugby Union King's Park Sports Ground, 11 Wylie Path, Yau Ma Tei, Hong Kong

恆常訓練 *請留意練習地點

恆常訓練

Kings Park Hong Kong Rugby Union King's Park Sports Ground, 11 Wylie Path, Yau Ma Tei, Hong Kong

恆常訓練 *請留意練習地點

恆常訓練

KGV 2 Tin Kwong Rd, Ho Man Tin, Hong Kong

恆常訓練 *請留意練習地點

恆常訓練

KGV 2 Tin Kwong Rd, Ho Man Tin, Hong Kong

恆常訓練 *請留意練習地點

比賽日

屯門鄧肇堅運動場 屯門鄧肇堅運動場

屯門虎鯊🦈Festival 地點:屯門鄧肇堅運動場

恆常訓練

THT regular training 大坑東遊樂場 (Tai Hang Tung Recreation Ground), Hong Kong

恆常訓練 *請留意練習地點

恆常訓練

THT regular training 大坑東遊樂場 (Tai Hang Tung Recreation Ground), Hong Kong

恆常訓練 *請留意練習地點

恆常訓練

THT regular training 大坑東遊樂場 (Tai Hang Tung Recreation Ground), Hong Kong

恆常訓練 *請留意練習地點